Opleidingen

Basiscursus imkeren

De basiscursus en de cursus voor gevorderden worden georganiseerd i.s.m. de Groep Groningen.
Er zijn 26 cursisten aangemeld voor de basiscursus. De bijlage geeft het lesschema weer en geeft alle informatie over de cursus.

Lerarenopleiding

De opleiding Leraar Bijenteelt is 10 februari jl begonnen in Beilen. Het is een opleiding die speciaal voor het noorden is georganiseerd. Er hebben zich 15 cursisten aangemeld. Coördinator is Jaap Smit e-mailadres.
Het cursusprogramma kunt u downloaden, u vindt het onder de bijlagen rechts op deze pagina.

Grensoverschrijdende studiedag


Internationale samenwerking, niet te ver van huis
De landsgrens is steeds minder een belemmering voor contact en samenwerking tussen imkers die onder vergelijkbare omstandigheden bijen houden. Goede contacten tussen vertegenwoordigers van imkerverenigingen in de Eems Dollard Regio, ruwweg het gebied van de drie noordelijke provincies, oostelijk Overijssel en het aangrenzende Noord-West Duitsland, leidden o.a. tot jaarlijkse goed bezochte grensoverschrijdende studiedagen. Daarover kon u eerder in uw blad Bijenhouden lezen. In 2010 was het thema van de studiedag in Rhede (D) “Bestuiving in de land- en tuinbouw”. Toen werd door een onderzoeker van Celle, een akkerbouwer, fruitteler en zaadteler/imker het nut, de noodzaak, mogelijkheden en beperkingen van de inzet van honingbijen besproken. Op 29 november kwam volgens afspraak een kleine groep vertegenwoordigers van plantentelers en imkers uit Nederland en Duitsland bijeen om het dreigende tekort aan bestuivingsvolken en hoe daarop te reageren verder te bespreken.
Er is besloten het volgende uit te werken:
-de communicatie tussen plantentelers en imkers in de grensstreek bevorderen door uitgave van een   regionale tweetalige bestuivingsbrochure,
-het gebruik van heldere (schriftelijke vastgelegde) afspraken over wederzijdse rechten en plichten   stimuleren,
-een opzet uitwerken voor een grensoverschrijdend scholingsprogramma, een bestuivingscursus (met de   bestuivingscursus van Zuid Nederland als voorbeeld) omdat bijenvolken inzetten voor bestuiving speciale   kennis vraagt van imkers en kwekers. Over de nadere uitwerking van deze afspraken wordt o.a.   gerapporteerd op de volgende Nederlands-Duitse studiedag in 2011.

Die komende Nederlands-Duitse studiedag op zaterdag 26 februari 2011 in Ter Apel (NL) kent twee actuele thema’s:
1. Praktisch imkeren met gezonde bijen Naast terechte aandacht voor varroabestrijding lijken we de invloed   van nosema op onze bijen te onderschatten. Daarom start ’s morgens dhr. Markus Holt (collega van Pia   Aumeier) uit Bochum met: Nosema: Oorzaken, gevolgen en behandeling; dus wat kan de imker doen   tegen Nosema als “ziekte”?
2. Bruikbare praktische tips voor de dagelijkse imkerpraktijk van beroepsimkers met ervaringen in   Nederland en Duitsland:
- Zonder veel werk grote honingoogsten binnenhalen.
- Gezonde jonge (winterbestendige) volken opbouwen. De Nederlands-Duitse Imkerkring rapporteert    over vervolgacties op het thema Bestuiving in 2010.

In de lunchpauze is er voldoende gelegenheid voor onderling contact, om afspraken te maken voor bv. grensoverschrijdende bezoeken. Voor contact is er een aantal kleine presentaties van plaatselijke verenigingen, individuele imkers en teeltverenigingen. Deelnamekosten: € 15,- per persoon, inclusief een eenvoudige lunch. In verband met de voorbereidingen is aanmelden noodzakelijk bij de secretaris van de werkgroep NoN-Bijeen, Wim Joosten, via nieuwe e-mail adres: wm.joosten@gmail.com . Zie voor meer gegevens de website van de NBV of het Imkerforum.. De samenwerkende imkerorganisaties in de Eems Dollard Regio verwachten weer veel belangstellenden te kunnen begroeten.