Biodiversiteit

Biodiversiteit in je eigen omgeving

Als bijlage treft u het rapport van Alterra, gemaakt in opdracht van het Ministerie van LNV. U kunt het downloaden en gebruiken in besprekingen met gemeenten, waterschappen, groenbeheerders, e.d.
Het DB van de Groep Drenthe heeft een afspraak met de Provincie en de Vereniging van Drentse Gemeenten d.d. 22 april 2010 over het belang van bijen voor ons openbaar groen.

Biodiversiteit in je eigen omgeving