Activiteiten binnen de groep: Drenthe

10-07-2021 Open Imkerijdag 1 7911 TM Nieuweroord
11-07-2021 Open Imkerijdag 2 7911TM Nieuweroord

Home

Bestuurssamenstelling en taakverdeling

Het bestuur van de Groep Drenthe bestaat uit vertegenwoordigers van 11 afdelingen: Assen, Beilen, Emmen, Frederiksoord, Hoogeveen, Meppel, Oosterhesselen, Ruinen, Westerbork, De Wijk en Zuidlaren.
Het Dagelijks Bestuur van de Groep Drenthe bestaat uit 9 personen.
Voorzitter - Js. ter Bork: ter,bork@planet.nl
Secretaris - Roel Broekman: roel_broekman@hotmail.com
Penningmeester - Jan Enne Dees: jedees@hetnet.nl
Drachtvelden - Jan Vos: vos.tuin@hetnet.nl

Opleiding: Roel Broekman

Ziektebestrijding: L.G.Willigenburg/J.E. Dees/ R.Christiaanse/Hermine Ubbink

Overige bestuursleden: W. Boer, J.E. de Jonge, R. Christiaanse.

 

Bestuurssamenstelling en taakverdeling

 

 

 

De NBV groep Drenthe is partner van
Heel Drenthe Zoemt